09.04.06

Første selv-sydde og innbundne bok

Posted in Bokbinding at 10:21 pm by annetaran

Vi har siden jul hatt et prosjekt med å lære oss å binde bøker. Det har ikke vært og er ikke bare lett å finne ut av på egen hånd. I sommer da vi var på ferie i Amsterdam kom vi tilfeldigvis over en bokbindingsbutikk og det satte litt fart i prosessen. Nå har vi kjøpt det nødvendigste av utstyr og vi har snekkret vår egen syramme. Den første boka er nå ferdig. Den har absolutt forbedringspotensiale, men som er første forsøk er jeg ganske stolt av den.